• Strojní pokládka a hlazení betonového potěru
  • Betonové podlahy, spádové betonové podlahy (bazény, terasy apod.)
  • Rozptýlená výztuž (vlákna)
  • Speciální chemie – použití plastifikační přísady pro podlahové vytápění
  • Pokládka kročejové dilatační pásky, separační PVC folie
  • Vylévání stropních konstrukcí
  • Lehčené betony vhodné do méně zátěžových prostor (drcený polystyren)
  • Doporučená síla betonu je 50 – 60mm
  • Krycí vrstva betonu nad rozvody je min. 30mm

Provádí se na čistý podklad a na izolační vrstvu (Mirelon, Polystyren). U polystyrenu je nutné jeho zakrytí separační PVC folií. Kolem stěn je natažena dilatační páska síly 5mm. Ve dveřních otvorech, v místnostech nad 32 m² a v chodbách po 4 běžných metrech je provedena pracovní dilatační spára do čerstvého betonu.